Antique Glazed
  AG0044-60s4 (Set of 4)

  AG0044-60s4 (Set of 4)

  XL: 60x52              XL: 23.6x20.5
  L: 50x43                 L: 19.7x16.9
  M: 40x35                M: 15.7x13.8
  S: 32x28                 S: 12.6x11
  (cm)                        (inches)
  AG0044-60s4 (Set of 4)

  AG0044-60s4 (Set of 4)

  XL: 60x52               XL: 23.6x20.5
  L: 50x43                  L: 19.7x16.9
  M: 40x35                 M: 15.7x13.8
  S: 32x28                  S: 12.6x11
  (cm)                         (inches)
  AG0044-60s4 (Set of 4)

  AG0044-60s4 (Set of 4)

  XL: 60x52              XL: 23.6x20.5
  L: 50x43                 L: 19.7x16.9
  M: 40x35                M: 15.7x13.8
  S: 32x28                 S: 12.6x11
  (cm)                        (inches)
  AG0044-60s4 (Set of 4)

  AG0044-60s4 (Set of 4)

  XL: 60x52             XL: 23.6x20.5
  L: 50x43                L: 19.7x16.9
  M: 40x35               M: 15.7x13.8
  S: 32x28                S: 12.6x11
  (cm)                       (inches)
  AG0043-56s5 (Set of 5)

  AG0043-56s5 (Set of 5)

  XL: 56x48               XL: 22x18.9
  L: 46x39                  L: 18.1x15.4
  M: 36x31                 M: 14.2x12.2
  S: 28x25                  S: 11x9.8
  XS: 22x20               XS: 8.7x7.9
  (cm)                         (inches)
  AG0043-56s5 (Set of 5)

  AG0043-56s5 (Set of 5)

  XL: 56x48                XL: 22x18.9
  L: 46x39                   L: 18.1x15.4
  M: 36x31                  M: 14.2x12.2
  S: 28x25                   S: 11x9.8
  XS: 22x20                XS: 8.7x7.9
  (cm)                          (inches)
  : AG0051-65s4 (Set of 4)

  : AG0051-65s4 (Set of 4)

  XL: 65x55              XL: 25.6x21.7
  L: 50x40                 L: 19.7x15.7
  M: 40x32                M: 15.7x12.6
  S: 30x23                 S: 11.8x9.1
  (cm)                        (inches)
  AG0050-84s3 (Set of 3)

  AG0050-84s3 (Set of 3)

  L: 84x60                 L: 33.1x23.6
  M: 56x47                M: 22x18.5
  S: 38x31                 S: 15x12.2
  (cm)                        (inches)
  AG0045-50s3 (Set of 3)

  AG0045-50s3 (Set of 3)

  L: 50x50                  L: 19.7x19.7
  M: 39x40                 M: 15.4x15.7
  S: 29x29                  S: 11.4x11.4
  (cm)                         (inches)
  AG0049-67s3 (Set of 3)

  AG0049-67s3 (Set of 3)

  L: 67x60                L: 26.4x23.6
  M: 53x42               M: 20.9x16.5
  S: 40x28                S: 15.7x11
  (cm)                       (inches)
  AG0048-71s2 (Set of 2)

  AG0048-71s2 (Set of 2)

  L: 59x71                L: 23.2x28
  S: 46x56                S: 18.1x22
  (cm)                       (inches)
  AG0052-37s2 (Set of 3)

  AG0052-37s2 (Set of 3)

  L: 37x30                L: 14.6x11.8
  M: 29x26               M: 11.4x10.2
  S: 22x21                S: 8.7x8.3
  (cm)                       (inches)
  AG0047-50s3 (Set of 3)

  AG0047-50s3 (Set of 3)

  L: 50x40               L: 19.7x15.7
  M: 38x31              M: 15x12.2
  S: 29x26               S: 11.4x10.2
  (cm)                      (inches)
  AG8002-75s1

  AG8002-75s1

  L: 60x75                L: 23.6x29.5
  (cm)                       (inches)
  AG8003-78s1

  AG8003-78s1

  L: 78x69               L: 30.7x27.2
  (cm)                      (inches)
   AG8001-37s1

  AG8001-37s1

  L: 57x66x93           L: 22.4x26x36.6
  (cm)                        (inches)

Antique Glazed

Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: +84 28 38134046/47